Xulio M. Maside Rodríguez

06-masideProfesor Contratado Doutor na Universidade de Santiago de Compostela, onde tamén foi entre os anos 2004 e 2009 Investigador Ramón y Cajal e onde imparte as asignaturas de Aspectos Éticos Legais da Profesión, Dereito e Bioética, Bioética e lexislacióne a de Xenómica e enfermidades xenéticas. É o investigador principal do grupo emerxente de do IDIS.

Profesor Contratado Doutor na Universidade de Santiago de Compostela, ondetaménfoi entre os anos 2004 e 2009 Investigador Ramón yCajal e onde imparte as materias de Aspectos Éticos Legais da Profesión, Dereito e Bioética, Bioética e lexislacióne a de Xenómica e enfermidadesxenéticas. É o investigador principal do grupo emerxente de Xenómica Comparada de Parásitos Humanos do IDIS.

Anteriormente estivo como ResearchFellowno Welcome Trust Centre e non ICAPB da U. ofEdinburgh (BBSRC ResearchFellow e TMR – Marie Curie PostdoctoralResearchFellow).

A súa área de investigación é a xenética evolutiva e aplicaas ferramentas da xenética clásica, da xenética de poboacións e das novas tecnoloxías de secuenciación para estudar a diversidadebiolóxica.

Nesta liña de traballo, colabora activamente cos grupos de Mariano Higes Pascual e Raquel Martín Hernández (Lab. de Patoloxía Apícola, CIAPA, Guadalaxara), Paulino Martínez Portela e Laura Sánchez (Univ. de Santiago de Compostela), Horacio Naveira e Roberto Bao Casal (Univ. da Coruña), Teresa Palomeque (Univ. de Xaén), Pilar da Rúa (Univ. de Murcia) e Brian Charlesworthe Peter Keightley (Univ. Edinburgh)

Podes encontrar máis información aquí.