Xulio M. Maside Rodríguez

06-masideProfesor Contratado Doutor na Universidade de Santiago de Compostela, onde tamén foi entre os anos 2004 e 2009 Investigador Ramón y Cajal e onde imparte as asignaturas de Aspectos Éticos Legais da Profesión, Dereito e Bioética, Bioética e lexislacióne a de Xenómica e enfermidades xenéticas. É o investigador principal do grupo emerxente de Genómica Comparada de Parásitos Humans do IDIS.

Anteriormente estivo como Research Fellow no Welcome Trust Centre e no ICAPB da U. of Edinburgh (BBSRC ResearchFellow e TMR – Marie Curie Postdoctoral ResearchFellow).

A súa área de investigación é a xenética evolutiva e aplicamos as ferramentas da xenética clásica, da xenética de poboacións e das novas tecnoloxías de secuenciación para estudar a diversidade biolóxica.

Nesta liña de traballo, colabora activamente cos grupos de Mariano Higes Pascual e Raquel Martín Hernández (Lab. de Patología Apícola, CIAPA, Guadalajara), Paulino Martínez Portela e Laura Sánchez (Univ. de Santiago de Compostela), Horacio Naveira e Roberto Bao Casal (Univ. de A Coruña), Teresa Palomeque (Univ. de Jaén), Pilar de la Rúa (Univ. de Murcia) e Brian Charlesworthe Peter Keightley (U. Edinburgh)

Puedes encontrar más información aquí.