Inés Quintela García

ines-quintelaDoutora en bioloxía, especializada en xenética humana. Desde 2004 traballa na Universidade de Santiago de Compostela como responsable das plataformas de xenotipado SNP no Centro Nacional de Genotipificación (CeGen-USC). As súas funcións no CeGen-USC inclúen a coordinación e organización dos proxectos de xenotipado Affymetrix e Agilent, capacitación en innovación tecnolóxica, asesoramento científico e técnico sobre plataformas de xenotipado e xenómica funcional, xestión de proxectos e análise de datos. Tamén participóu en conferencias, cursos e seminarios relacionados coas plataformas de xenética. É colaboradora habitual en diversos proxectos de investigación e participóu na publicación de varios artículos científicos en revistas internacionais.